Tawakal

Sikap sabar akan membawa kepada tawakal yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai melemparkan diri dalam penghambaan (Ubudiyah) sesuai dengan firman, “Dan bertawakallah kepada Allah Yang…