Ceramah Al-Mahabbah oleh Buya Hamka (audio-video)

Buya Hamka dikenal sebagai ulama yang mumpuni. Pribadi yang komplek, dia bukan sekedar ulama tapi juga penulis, wartawan dan novelis. Ceramah subuhnya terkenal di tahun 70 dan 80-an melalui radio RRi dan TVRI. Itu masa yang menurut saya sangat indah ketika sewaktu masih SD sampai SMP mengenal Buya Hamka dengan suara serak beratnya yang membuka subuh yang sangat menggugah dan khas. Al-Mahabbah merupakan ceremah tasauf tentang Cinta Ilahi. Buya Hamka menulis buku Tasauf dan Tasauf Modern yang menjadi rujukan Umat Islam sampai hari ini, selain tafsir Al-Alzar yang beliau selesaikan di selama di bui rezim Soekarno.